Create a picture !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - HotUKDeals
We use cookie files to improve site functionality and personalisation. By continuing to use HotUKDeals, you accept our cookie and privacy policy.
Get the HotUKDeals app free at Google Play

Search Error

An error occurred when searching, please try again!

Login / Sign UpSubmit

Create a picture !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

£0.00 @
I dont think hukd has had a game like this before! What you have to do is create a picture out of letters symbols numbers etc. if you want you can also write what the picture above yours is. cant co… Read More
Glitzybabe Avatar
7y, 10m agoPosted 7 years, 10 months ago
I dont think hukd has had a game like this before!
What you have to do is create a picture out of letters symbols numbers etc.
if you want you can also write what the picture above yours is. cant copy anyones!
lets see if this works!
Glitzybabe Avatar
7y, 10m agoPosted 7 years, 10 months ago
Options

All Comments

(25) Jump to unreadPost a comment
Comments/page:
#1
Think you need to do one to explain what you mean.
#2
()()
+
''''''''

my pathetic input - cant do them
#3
(\__/) (\__/)
(='.'=) (='.'=)
(")_(") (")_(")

my bunnies :)
#4
An example (pasted of course!)
/ | ,-~ /
Y :| // /
| jj /( .^
>-"~"-v"
/ Y
jo o |
( ~T~ j
>._-' _./
/ "~" |
Y _, |
/| ;-"~ _ l
/ l/ ,-"~ \
\//\/ .- \
Y / Y
l I !
]\ _\ /"\
(" ~----( ~ Y. )
#5
Ooh. That didn't work!
#6
[FONT=monospace, Courier][SIZE=1][COLOR=#000000]NZDNNNNDNMMMNMNNNNNMMNNMMDNDDNN8NMDD888ND8ND8DD88DDOZ888DNDNN88NN88$NNMD8DNN88ND
D88ONDNNMMMMMMMMNMMNNMNNNDMN8ZNO8DDDD888Z8O8NDDDDNDDDD8ZNN88NNN8NOOZNNNDZ8DDDNDD
DD88D888DNNNNNDNNMNMNMMNMNNND8888$88NDODNDNMNDNDDDNDD8D8NNOD8ODM8NZ8DD8D8DN88NDD
D8?,..:IOZZZ88DNNNNNNDNNNDDD8888DDO88D8N8DDD88DDNDD88D888ZZZODDO88ZDNNONNNNNNNND
N+:,,~78DDD8OOZZ8NDNDNNNNDDDNDD88D8D8DDOD88OODN8DD8888DDD8O8D8D$DOO8NNDDNNNDNNN8
Z+~~+IZ8NNNND8OZ$$ZDNDMNNNDD8DDDOZ7I?+~??I77$$Z$8OO8DNNMMNNDD888DO8888NDNMND8ODD
88DDDNM8NNDDNDD8OZ777O8DDDZD88$$7I?+??I$$$ZZZZOOO8DDMMMNMN8DD8DD88OOODD88D888N8D
D8D8NND88DD8ODNDOZ$ZZ7$Z7$$OOZZ$77:...ZZZ$ZOOOZOO8DNNMNNNNZO$8DD8O8$OD88Z7O$DD88
8DDNDDDDDDDDO8ZOOZO88NND888OOOO$$ZI...$O88OZOOOOOO8DDNNNNN7O$ZOZZZ$7OZZOO$O8$Z$Z
DO888O888888D8DNNMMMNNMMMN8OOOOZOZ$,..O8OO8OOO88888888DDNDOO$O$Z$Z7$OZZ$ZZZ7$$ZZ
OOODOZOO$ZOOO88O8O88OODMN8888OOOO8O:.:8DD8O88OO8888888NDDD$7ZZ$$$$7$ZZ$$Z$Z$$ZZZ
ZOZ8O$OOZ8OOOZOZO8$O88OND88888OOODO~,=8DD8O8ND8OOO8D88DND8$$77Z$Z$$$$$$ZZZ$Z$ZOZ
O$$ZZOZZZ8$$ZOZZZZ$$7I8DDD88O888DND?,~8DNNDNNNDND8DD88NDN$$7$$ZZ7ZZZZZZZOZZZZZOO
Z$$$Z$$OZZOZ8DOZZ$I77$DDDD888DNDNNNZ~:ODDNNDDNNDDDD888OD$$Z7ZZ$ZZ$ZOZOOZZZZZOOZZ
$O$ZZ$ZZOZZ7ZZZO$7$$$7ZDNN8DNNNNNND8+~ODDDDD888DDDD8D8O$:$$$IZ$ZZZZZZZZOZZ$ZZZZ7
ZZ$$IZZOZZ$$ZOO$7ZZ$$$$7D88DD8DDDND8?:$8DDD888DDDDDDDD8ZO.I$$7$$ZZ$$7$$$$$7?7$$7
$Z$$$ZOZZZOOZ$77ZZ$777778D8DDD888DDZ+:+D88DDDDDDNDDDDDDOOI.=I777$$$7I7I77+I$$I$7
7$$7$$ZZZ7Z$7$IZOZ$777?I8DD8DDDD8D8Z+:=$O8DDDDDDDDNDNNDOZ8..+7$7?II?+??+???+++I+
ZZZZZ$Z$$7ZOO7ZOO$777?IODDDDDNDDD8O$=:~?IZO8DDDDDDNNNDDZOD,..7$$I$77I7Z777777=7I
$$$ZZ$ZZ$7$Z7ZOOO77I?I$8DNDDDDDDD8Z7~:~~~~~ZO8DDD8D8DND7IZI:~OZ8Z7ZIII7$$OZ7$ZOZ
7$Z??ZZZ$ZOZ$ZOOZI7IIZ88DODDDDDDD87?==::::,~=?7OZ7IO8DI+=8$~I88OZ$ZZOZOO77OOZO8O
$$$ZZZ7III7?ZOOO7I?7Z8D8D88DDDDD8Z?:~:,,.,,,,::~===$OZ+7+DZ+ODDOZ8Z$ZZO$ZZZZOO$Z
7ZIII7$II777ZOOZII7Z8DDDDD8D8DD8$+:,,,,,,...,,,,:~=?=??I$D88DDD8OZ8ZOZZZOZOOZ8OO
III???+IOOO$OOOZII$ODDDDDN88DDDZ=,,.,,~:,....,,,,:,,+?NZZD8DDND88OO$$ZZ8D8DO888Z
$$$$ZII$O$$ZO8O7IZ8DDDNDDNNDD8OI,,..:~==~~:,.,,,.,,,?NN78DONNDDD888$7O8I$OO8O888
Z$$Z$OZOOZZO88877O8DDDDDDDD8DOZ=,..,~==++~~::,,,,.,:DDOODDO8DNDD8D8O?OOOZZ$OZZZZ
?+ZZOOZZDO8O88Z7ZDDDDDNDDDNNDZ$:,.,,~=~~~~+~~::::::=DDODD$??ZIZDDDDD8ZZ$ZZ$Z7777
O8O$OZOZDO88DDZ$8DDDDDNNDNNNDDI:,,:+$Z==$O8O7=~:==~N8$DD8$??+=$DDDND8O7$I777I777
O88ON8O8OZ8DDDZZDDDDNDNDDNDND8I~::~OOOZOZO88O=++==I$OODDZIII++ZNNNNND87777I77III
88O8OOZ8ZODDDDZODDDNNNND8DDNN8N?~~~D88DDDDNNO??+++Z8DDD87I??++ZDNNNDD8OII7777777
D8ZO8DOO8ODNDDO8DDDNNND8=+?7DDDZ=~=+8NNNNNNDO$$77Z8DDD87??????IDDNNNDD8$77I77777
O8ZZOZ8OZODNDD88NDDDNNND=~~==+$NN+?7$ODNNDDDO$OO8DDN88$III?III$NDDDDDD8O7II7II7?
ZOOZOOZZZ8DDDN8DDDDDDDDDO~~==++INDNDD8ZO8OZO88DDNNDO877I777II?ZDNNDDDDDO??I?II??
Z$$ZOZZ$$88DNN88NNNDDDDDD7==+??II7NNNDN~DDDDDNDND8ZZ$~7$77II7IZNNNDDDDD8ZI?IIII?
$$$Z$$77788DNN88DNDDDNDDD7+++??I77I78Z$ZDDDD$NDDOZZ$$8$$77777I78NNDDDDDDOIIII77I
7$7$$7777D8DNMDDDNDDNNDDD7+?I??III77II?III7OZDOZZ$$$$77777IIII7ODNNNNDND8I77I777
777$$I7$7D8DNN88DNNNNNDD8$I???I?III??+????I7$ZZN7$$77IIIIIII777ZDNNNNNNN8IIIIIII
777I7777788DDD8DNNNNDNDDDD$I??????I??++??I77$$$$D777IIIIII777II$DNNNNNNN8II???I?
77$$777II8ODDO$NNNNNNDDDN8$I77I?????????II7I7$8OO87777777$77777Z8NNNNNNND+III7II
7777II77I888DN8DNNNNNDDDD8Z77IIIIII7III7777I7$8$DZ7$O$$$$77$$$$$DNNNNNNN8I?IIIII
IIIII7IIIO88DNDDNNNNNNNDDDDNO77III7777I77$$$7ZZZ$$ZZZ$Z$$Z$$ZZZDNNNMNNNDOIIII??I
III????IZDDDDNDONNNNNNNNNNNNNN8$$7$$$77$$$$$$ZZZZ$ZZZZZZZZZZZO8NMMMNMNND8NIIIIII
II?II?+?IDDDNN8ODNNNNNNNNNNMMMNOZ$$$$$$$$ZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZODNMMMMMNNNNDO+7III7
I?III?IIIDNDNNOZODNNNMNMNMMMMMDZZZZZZ$$ZZZZZZOZZZZZZZZOOOZZZ8NMMMNMMNNNND8I7?III
I7IIIII?I$DDNNDDZDDNNMMMMMMMMMMDZZZZZ$$ZZZZZZOOZZZZZOZZZZZZ$?NNNNNNNNNNNDD8IIIII
IIII??IIIIDDNNND8DDNNNMMMMMMMMNOZZZZZZ$ZZZZZZOZZZZZZZZZZ7IIII?NMMMNNNNNNDDN7II$7
IIIII?III7$DDNNDDDDNNNNNMNNMM8OOOOZZZZZZZZOOZOZZZZOZZZ$7?II?II?NNMNNNNNNDDNIIIII
I??III7I?IINDNDODDNNNNMNNNMMI?III?$ZZZZZZOZZZOZZOZOOZ$$I++I?IIINNNNNNNNNDD$III7I
?I???I??I+I?DDDDDDNNNNNMNNN$?IIIII7??I77777IIII?IDDO$$7I+:I?III$NNNNNNNNND7??II?
I??III????Z7ZDD8DDNNNNNMNNNIIIIIIIIIIIII?II??I?I?8O$777?+~I??I?I8DNNNNNNNDIII???
I???IIII???IO8D78DNNNNNNNNDI?I7II?II??IIII?7IIIIIOIIIII?+~?????I$78NNNNNNDI?IIII
IIII?I?7II7IODD$8DNNNNNNNNDII7I7I?III??IIIII?II7I7777II?+=+?I?II7I7DNNNND8I????I
+II7IIIII777OO8?ODNNNNNNNNO?II?II??IIIIIIIIII7?II?I777I?+~IIII??I?IDNNNNNOI?????
III?IIIIIIIIO8Z?ODDNNNNNND7I7II?IIIIII7II+7?II?IIIII77I?+~+I?I??I??78NNN8=I?I?I?
III7I??II?II?87+ODNNNNNNNZI777IIII$IIIIIII?I????I??IIII+=11IIIIII?+=?8D8?=?I?III
I?IIII7I7IIIIDI=?DDNNNNNNOI777III77III?I?III????I?I?I??+=:,I77I7I?+===+=~+?III$I
I7?7II777II77I+=+8NNNNNNDZI77IIIIII7III7?IIII7III++????==:,?IIIII?+=~==~~?I7II=?
I7I+?77IIII7I?:~=8DNNNNND$IIIIIII7IIII7I777I77$??III+++=~:,.IIIII?====~:~+I77I?I
I+$II7II$??II?,:~7DNNNNNO77IIIII7I77III7I7I7$7III7II+++~::,.+7II7?~~===~7777II77
I77I?7III77II=,,:+8NNNNNO7I7IIIII7IIII777777II77I7I7+==~~,......I===++=~:+I77I77
IIIIIII77I7I7=,,::ZNNDNDOI77=I77III7I7?I77I$7I7777I7?~:::::,.,..:==++++~~~7I7$77
II7I777I7777?,,,,:~DDD8OII77$77777I7777$7$7$$7$7$$$$7=:~:=?=~::=,?+++++=~:777$77
777II7IIIIII,..,,,:+O887$I$$$7$$7$$$7$$$$$$Z$$$Z$$$$7$777$$I77777+==~:::=,777I77
777777III77I...:,,:~~??I7IZ$777Z$$7$$$$$$$Z$Z$$$$7$$$$$$$7$$$O777====++=:~?7I7I7
I77777$7777I::~=~:::=+?I7$$$Z$$ZZ$$7ZZZZZZ$Z$7$$Z$$Z$$$$$$$$7$$$I~~~~~~~:,.I7777
7777777$$77777O77=~~~==+??$ZOOZZOOZZZZZZZZZ$ZO$$$$7$7$$$7$7$$Z7$~~~~~~~~:,.:77$$
$Z77$777$$77$$Z$$::::=+???$ZZZZZZO$ZZZZZZZZZ$ZZZ$???7$$$$$$Z$$$$+~:::::,,,..7$$$
$7$7I7Z7$$$$$$77I,,,~~=+?++7Z$$Z$ZZZZ$ZZZZZZZZZ$Z$$7Z$$Z$$$ZZ7ZZI=:::,,,.....I77
77$$$$$$Z$$77$$?,..,,::=++++8ZZ$ZZOOZZZZZ$$$ZO$OZOZ$ZZZZ$ZZO$7ZZZ+::~~:,,,,,..II
$$$Z$$7$$$$$7Z7=...,,,::~=I$ZZZ$$ZOZZOZZOZOOOOOOZO$ZZZ$ZZZZZZ$$ZZI+~7+~+:..~,=?I
$Z7$77I7$$7$Z$7....,,,:::~?OOZZZ7ZZZZZ7ZZZ$$Z$7ZZZZZZOZZZZ$Z$$$ZZ$7$$$7I??77II7I
77$$7~??7$$$$7~:.,,,,:~:~~I$$$ZZ$Z$$$Z7$7Z$$$ZZZ$Z$IZZZ$ZZ$$$ZZZZ$7$I$7$$$77777$
777$7$?I$Z7$$$+:=+++=I7?I77Z$7Z$OZ$$$Z$ZZ$Z$$$$ZZ$Z$$$$ZO$Z$$$$7$7$$7$$$7I$$ZIZ7
$7$$Z$7$$Z$$$$Z777777$$$Z$$77$7$Z$8$7$ZOZZZ$$$Z7$$$$$777ZZZ$Z$7$$7777$ZZZ$$$?$7$
77$$$$$$Z7$$$$7$$Z$$$$$$ZZZZZ$7$$$77$$Z$O$$7$Z$$$$7OZ$$7Z?$$$7$Z$777I7Z$Z$$I7II$[/COLOR][/SIZE][/FONT]
#7
(/(/
( -.-)
o___(")(")

asleep
#8
<3 My pitiful attempt ( its a heart btw ;-) )
#9
jonb2412
(/(/
( -.-)
o___(")(")

asleep


I tried to get my bunnies asleep but it wouldnt work :roll:
#10
[IMG]http://img15.imageshack.us/img15/828/454pxasciimona186.gifhttp://img15.imageshack.us/img15/454pxasciimona186.gif/1/w454.png[/IMG]
#11
http://www.codeproject.com/KB/web-image/ASCIIArt/ASCIIArt2.gif

http://www.instructables.com/files/deriv/F5P/M9I5/F4ULN87C/F5PM9I5F4ULN87C.MEDIUM.jpg
#13
barneydog
[FONT=monospace, Courier][SIZE=1][COLOR=#000000]NZDNNNNDNMMMNMNNNNNMMNNMMDNDDNN8NMDD888ND8ND8DD88DDOZ888DNDNN88NN88$NNMD8DNN88ND
D88ONDNNMMMMMMMMNMMNNMNNNDMN8ZNO8DDDD888Z8O8NDDDDNDDDD8ZNN88NNN8NOOZNNNDZ8DDDNDD
DD88D888DNNNNNDNNMNMNMMNMNNND8888$88NDODNDNMNDNDDDNDD8D8NNOD8ODM8NZ8DD8D8DN88NDD
D8?,..:IOZZZ88DNNNNNNDNNNDDD8888DDO88D8N8DDD88DDNDD88D888ZZZODDO88ZDNNONNNNNNNND
N+:,,~78DDD8OOZZ8NDNDNNNNDDDNDD88D8D8DDOD88OODN8DD8888DDD8O8D8D$DOO8NNDDNNNDNNN8
Z+~~+IZ8NNNND8OZ$$ZDNDMNNNDD8DDDOZ7I?+~??I77$$Z$8OO8DNNMMNNDD888DO8888NDNMND8ODD
88DDDNM8NNDDNDD8OZ777O8DDDZD88$$7I?+??I$$$ZZZZOOO8DDMMMNMN8DD8DD88OOODD88D888N8D
D8D8NND88DD8ODNDOZ$ZZ7$Z7$$OOZZ$77:...ZZZ$ZOOOZOO8DNNMNNNNZO$8DD8O8$OD88Z7O$DD88
8DDNDDDDDDDDO8ZOOZO88NND888OOOO$$ZI...$O88OZOOOOOO8DDNNNNN7O$ZOZZZ$7OZZOO$O8$Z$Z
DO888O888888D8DNNMMMNNMMMN8OOOOZOZ$,..O8OO8OOO88888888DDNDOO$O$Z$Z7$OZZ$ZZZ7$$ZZ
OOODOZOO$ZOOO88O8O88OODMN8888OOOO8O:.:8DD8O88OO8888888NDDD$7ZZ$$$$7$ZZ$$Z$Z$$ZZZ
ZOZ8O$OOZ8OOOZOZO8$O88OND88888OOODO~,=8DD8O8ND8OOO8D88DND8$$77Z$Z$$$$$$ZZZ$Z$ZOZ
O$$ZZOZZZ8$$ZOZZZZ$$7I8DDD88O888DND?,~8DNNDNNNDND8DD88NDN$$7$$ZZ7ZZZZZZZOZZZZZOO
Z$$$Z$$OZZOZ8DOZZ$I77$DDDD888DNDNNNZ~:ODDNNDDNNDDDD888OD$$Z7ZZ$ZZ$ZOZOOZZZZZOOZZ
$O$ZZ$ZZOZZ7ZZZO$7$$$7ZDNN8DNNNNNND8+~ODDDDD888DDDD8D8O$:$$$IZ$ZZZZZZZZOZZ$ZZZZ7
ZZ$$IZZOZZ$$ZOO$7ZZ$$$$7D88DD8DDDND8?:$8DDD888DDDDDDDD8ZO.I$$7$$ZZ$$7$$$$$7?7$$7
$Z$$$ZOZZZOOZ$77ZZ$777778D8DDD888DDZ+:+D88DDDDDDNDDDDDDOOI.=I777$$$7I7I77+I$$I$7
7$$7$$ZZZ7Z$7$IZOZ$777?I8DD8DDDD8D8Z+:=$O8DDDDDDDDNDNNDOZ8..+7$7?II?+??+???+++I+
ZZZZZ$Z$$7ZOO7ZOO$777?IODDDDDNDDD8O$=:~?IZO8DDDDDDNNNDDZOD,..7$$I$77I7Z777777=7I
$$$ZZ$ZZ$7$Z7ZOOO77I?I$8DNDDDDDDD8Z7~:~~~~~ZO8DDD8D8DND7IZI:~OZ8Z7ZIII7$$OZ7$ZOZ
7$Z??ZZZ$ZOZ$ZOOZI7IIZ88DODDDDDDD87?==::::,~=?7OZ7IO8DI+=8$~I88OZ$ZZOZOO77OOZO8O
$$$ZZZ7III7?ZOOO7I?7Z8D8D88DDDDD8Z?:~:,,.,,,,::~===$OZ+7+DZ+ODDOZ8Z$ZZO$ZZZZOO$Z
7ZIII7$II777ZOOZII7Z8DDDDD8D8DD8$+:,,,,,,...,,,,:~=?=??I$D88DDD8OZ8ZOZZZOZOOZ8OO
III???+IOOO$OOOZII$ODDDDDN88DDDZ=,,.,,~:,....,,,,:,,+?NZZD8DDND88OO$$ZZ8D8DO888Z
$$$$ZII$O$$ZO8O7IZ8DDDNDDNNDD8OI,,..:~==~~:,.,,,.,,,?NN78DONNDDD888$7O8I$OO8O888
Z$$Z$OZOOZZO88877O8DDDDDDDD8DOZ=,..,~==++~~::,,,,.,:DDOODDO8DNDD8D8O?OOOZZ$OZZZZ
?+ZZOOZZDO8O88Z7ZDDDDDNDDDNNDZ$:,.,,~=~~~~+~~::::::=DDODD$??ZIZDDDDD8ZZ$ZZ$Z7777
O8O$OZOZDO88DDZ$8DDDDDNNDNNNDDI:,,:+$Z==$O8O7=~:==~N8$DD8$??+=$DDDND8O7$I777I777
O88ON8O8OZ8DDDZZDDDDNDNDDNDND8I~::~OOOZOZO88O=++==I$OODDZIII++ZNNNNND87777I77III
88O8OOZ8ZODDDDZODDDNNNND8DDNN8N?~~~D88DDDDNNO??+++Z8DDD87I??++ZDNNNDD8OII7777777
D8ZO8DOO8ODNDDO8DDDNNND8=+?7DDDZ=~=+8NNNNNNDO$$77Z8DDD87??????IDDNNNDD8$77I77777
O8ZZOZ8OZODNDD88NDDDNNND=~~==+$NN+?7$ODNNDDDO$OO8DDN88$III?III$NDDDDDD8O7II7II7?
ZOOZOOZZZ8DDDN8DDDDDDDDDO~~==++INDNDD8ZO8OZO88DDNNDO877I777II?ZDNNDDDDDO??I?II??
Z$$ZOZZ$$88DNN88NNNDDDDDD7==+??II7NNNDN~DDDDDNDND8ZZ$~7$77II7IZNNNDDDDD8ZI?IIII?
$$$Z$$77788DNN88DNDDDNDDD7+++??I77I78Z$ZDDDD$NDDOZZ$$8$$77777I78NNDDDDDDOIIII77I
7$7$$7777D8DNMDDDNDDNNDDD7+?I??III77II?III7OZDOZZ$$$$77777IIII7ODNNNNDND8I77I777
777$$I7$7D8DNN88DNNNNNDD8$I???I?III??+????I7$ZZN7$$77IIIIIII777ZDNNNNNNN8IIIIIII
777I7777788DDD8DNNNNDNDDDD$I??????I??++??I77$$$$D777IIIIII777II$DNNNNNNN8II???I?
77$$777II8ODDO$NNNNNNDDDN8$I77I?????????II7I7$8OO87777777$77777Z8NNNNNNND+III7II
7777II77I888DN8DNNNNNDDDD8Z77IIIIII7III7777I7$8$DZ7$O$$$$77$$$$$DNNNNNNN8I?IIIII
IIIII7IIIO88DNDDNNNNNNNDDDDNO77III7777I77$$$7ZZZ$$ZZZ$Z$$Z$$ZZZDNNNMNNNDOIIII??I
III????IZDDDDNDONNNNNNNNNNNNNN8$$7$$$77$$$$$$ZZZZ$ZZZZZZZZZZZO8NMMMNMNND8NIIIIII
II?II?+?IDDDNN8ODNNNNNNNNNNMMMNOZ$$$$$$$$ZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZODNMMMMMNNNNDO+7III7
I?III?IIIDNDNNOZODNNNMNMNMMMMMDZZZZZZ$$ZZZZZZOZZZZZZZZOOOZZZ8NMMMNMMNNNND8I7?III
I7IIIII?I$DDNNDDZDDNNMMMMMMMMMMDZZZZZ$$ZZZZZZOOZZZZZOZZZZZZ$?NNNNNNNNNNNDD8IIIII
IIII??IIIIDDNNND8DDNNNMMMMMMMMNOZZZZZZ$ZZZZZZOZZZZZZZZZZ7IIII?NMMMNNNNNNDDN7II$7
IIIII?III7$DDNNDDDDNNNNNMNNMM8OOOOZZZZZZZZOOZOZZZZOZZZ$7?II?II?NNMNNNNNNDDNIIIII
I??III7I?IINDNDODDNNNNMNNNMMI?III?$ZZZZZZOZZZOZZOZOOZ$$I++I?IIINNNNNNNNNDD$III7I
?I???I??I+I?DDDDDDNNNNNMNNN$?IIIII7??I77777IIII?IDDO$$7I+:I?III$NNNNNNNNND7??II?
I??III????Z7ZDD8DDNNNNNMNNNIIIIIIIIIIIII?II??I?I?8O$777?+~I??I?I8DNNNNNNNDIII???
I???IIII???IO8D78DNNNNNNNNDI?I7II?II??IIII?7IIIIIOIIIII?+~?????I$78NNNNNNDI?IIII
IIII?I?7II7IODD$8DNNNNNNNNDII7I7I?III??IIIII?II7I7777II?+=+?I?II7I7DNNNND8I????I
+II7IIIII777OO8?ODNNNNNNNNO?II?II??IIIIIIIIII7?II?I777I?+~IIII??I?IDNNNNNOI?????
III?IIIIIIIIO8Z?ODDNNNNNND7I7II?IIIIII7II+7?II?IIIII77I?+~+I?I??I??78NNN8=I?I?I?
III7I??II?II?87+ODNNNNNNNZI777IIII$IIIIIII?I????I??IIII+=11IIIIII?+=?8D8?=?I?III
I?IIII7I7IIIIDI=?DDNNNNNNOI777III77III?I?III????I?I?I??+=:,I77I7I?+===+=~+?III$I
I7?7II777II77I+=+8NNNNNNDZI77IIIIII7III7?IIII7III++????==:,?IIIII?+=~==~~?I7II=?
I7I+?77IIII7I?:~=8DNNNNND$IIIIIII7IIII7I777I77$??III+++=~:,.IIIII?====~:~+I77I?I
I+$II7II$??II?,:~7DNNNNNO77IIIII7I77III7I7I7$7III7II+++~::,.+7II7?~~===~7777II77
I77I?7III77II=,,:+8NNNNNO7I7IIIII7IIII777777II77I7I7+==~~,......I===++=~:+I77I77
IIIIIII77I7I7=,,::ZNNDNDOI77=I77III7I7?I77I$7I7777I7?~:::::,.,..:==++++~~~7I7$77
II7I777I7777?,,,,:~DDD8OII77$77777I7777$7$7$$7$7$$$$7=:~:=?=~::=,?+++++=~:777$77
777II7IIIIII,..,,,:+O887$I$$$7$$7$$$7$$$$$$Z$$$Z$$$$7$777$$I77777+==~:::=,777I77
777777III77I...:,,:~~??I7IZ$777Z$$7$$$$$$$Z$Z$$$$7$$$$$$$7$$$O777====++=:~?7I7I7
I77777$7777I::~=~:::=+?I7$$$Z$$ZZ$$7ZZZZZZ$Z$7$$Z$$Z$$$$$$$$7$$$I~~~~~~~:,.I7777
7777777$$77777O77=~~~==+??$ZOOZZOOZZZZZZZZZ$ZO$$$$7$7$$$7$7$$Z7$~~~~~~~~:,.:77$$
$Z77$777$$77$$Z$$::::=+???$ZZZZZZO$ZZZZZZZZZ$ZZZ$???7$$$$$$Z$$$$+~:::::,,,..7$$$
$7$7I7Z7$$$$$$77I,,,~~=+?++7Z$$Z$ZZZZ$ZZZZZZZZZ$Z$$7Z$$Z$$$ZZ7ZZI=:::,,,.....I77
77$$$$$$Z$$77$$?,..,,::=++++8ZZ$ZZOOZZZZZ$$$ZO$OZOZ$ZZZZ$ZZO$7ZZZ+::~~:,,,,,..II
$$$Z$$7$$$$$7Z7=...,,,::~=I$ZZZ$$ZOZZOZZOZOOOOOOZO$ZZZ$ZZZZZZ$$ZZI+~7+~+:..~,=?I
$Z7$77I7$$7$Z$7....,,,:::~?OOZZZ7ZZZZZ7ZZZ$$Z$7ZZZZZZOZZZZ$Z$$$ZZ$7$$$7I??77II7I
77$$7~??7$$$$7~:.,,,,:~:~~I$$$ZZ$Z$$$Z7$7Z$$$ZZZ$Z$IZZZ$ZZ$$$ZZZZ$7$I$7$$$77777$
777$7$?I$Z7$$$+:=+++=I7?I77Z$7Z$OZ$$$Z$ZZ$Z$$$$ZZ$Z$$$$ZO$Z$$$$7$7$$7$$$7I$$ZIZ7
$7$$Z$7$$Z$$$$Z777777$$$Z$$77$7$Z$8$7$ZOZZZ$$$Z7$$$$$777ZZZ$Z$7$$7777$ZZZ$$$?$7$
77$$$$$$Z7$$$$7$$Z$$$$$$ZZZZZ$7$$$77$$Z$O$$7$Z$$$$7OZ$$7Z?$$$7$Z$777I7Z$Z$$I7II$[/COLOR][/SIZE][/FONT]


Just saw it.. a dog..lol
#14
munnski
<3 My pitiful attempt ( its a heart btw ;-) )

great try - thought it was an exhaust fume :-D

heres my latest

...---...
#15
gosh this reminds me of old skool texts on me Nokia brick :oops:
#16
holly100
great try - thought it was an exhaust fume :-D

heres my latest

...---...


:lol: These people are putting us to shame :roll:

(_)p < ~~~~ Cup :-D
#17
( . ) ( . ) boobies
#18
bitseylango
( . ) ( . ) boobies


classy :w00t:
#19
michelleleemoo
classy :w00t:


not copy and pasted, mine are originals :-D
#20
michelleleemoo
gosh this reminds me of old skool texts on me Nokia brick :oops:


:giggle:
#21
[SIZE="7"](.)(.)[/SIZE]

Big Boobies.... (based on an original idea by bitseylango)
#22
jonb2412
[SIZE="7"](.)(.)[/SIZE]

Big Boobies.... (based on an original idea by bitseylango)


LOL!!!
#23
jonb2412
[SIZE="7"](.)(.)[/SIZE]

Big Boobies.... (based on an original idea by bitseylango)


lol
#24
jonb2412
[SIZE="7"](.)(.)[/SIZE]

Big Boobies.... (based on an original idea by bitseylango)
To me they look like the eyes looking down perving on the little boobies! :?
#25
[FONT="Courier New"]HHH===HHH====@@@@====TTTTTTT==
HHH===HHH===@@@@@@===TTTTTTT==
HHHHHHHHH===@@==@@=====TTT====
HHHHHHHHH===@@==@@=====TTT====
HHH===HHH===@@@@@@=====TTT====
HHH===HHH====@@@@======TTT====
******************************
******************************
====UUU===UUU====KKK====KKK===
====UUU===UUU====KKK==KKK=====
====UUU===UUU====KKK=KKK======
====UUU---UUU====KKK=KKK======
======UUUUUU=====KKK==KKK=====
=======UUUU======KKK====KKK===
*******************************
*******************************[/FONT]

DEALS! (cant be bothered finishing it)

Post a Comment

You don't need an account to leave a comment. Just enter your email address. We'll keep it private.

...OR log in with your social account

...OR comment using your social account

Thanks for your comment! Keep it up!
We just need to have a quick look and it will be live soon.
The community is happy to hear your opinion! Keep contributing!