Create a picture !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I dont think hukd has had a game like this before!
What you have to do is create a picture out of letters symbols numbers etc.
if you want you can also write what the picture above yours is. cant copy anyones!
lets see if this works!

26 Comments

Think you need to do one to explain what you mean.

()()
+
''''''''

my pathetic input - cant do them

(\__/) (\__/)
(='.'=) (='.'=)
(")_(") (")_(")

my bunnies

An example (pasted of course!)
/ | ,-~ /
Y // /
| jj /( .^
>-"~"-v"
/ Y
jo o |
( ~T~ j
>._-' _./
/ "~" |
Y _, |
/| ;-"~ _ l
/ l/ ,-"~ \
\//\/ .- \
Y / Y
l I !
]\ _\ /"\
(" ~----( ~ Y. )

Ooh. That didn't work!

[FONT=monospace, Courier][SIZE=1][COLOR=#000000]NZDNNNNDNMMMNMNNNNNMMNNMMDNDDNN8NMDD888ND8ND8DD88DDOZ888DNDNN88NN88$NNMD8DNN88ND
D88ONDNNMMMMMMMMNMMNNMNNNDMN8ZNO8DDDD888Z8O8NDDDDNDDDD8ZNN88NNN8NOOZNNNDZ8DDDNDD
DD88D888DNNNNNDNNMNMNMMNMNNND8888$88NDODNDNMNDNDDDNDD8D8NNOD8ODM8NZ8DD8D8DN88NDD
D8?,..:IOZZZ88DNNNNNNDNNNDDD8888DDO88D8N8DDD88DDNDD88D888ZZZODDO88ZDNNONNNNNNNND
N+:,,~78DDD8OOZZ8NDNDNNNNDDDNDD88D8D8DDOD88OODN8DD8888DDD8O8D8D$DOO8NNDDNNNDNNN8
Z+~~+IZ8NNNND8OZ$$ZDNDMNNNDD8DDDOZ7I?+~??I77$$Z$8OO8DNNMMNNDD888DO8888NDNMND8ODD
88DDDNM8NNDDNDD8OZ777O8DDDZD88$$7I?+??I$$$ZZZZOOO8DDMMMNMN8DD8DD88OOODD88D888N8D
D8D8NND88DD8ODNDOZ$ZZ7$Z7$$OOZZ$77:...ZZZ$ZOOOZOO8DNNMNNNNZO$8DD8O8$OD88Z7O$DD88
8DDNDDDDDDDDO8ZOOZO88NND888OOOO$$ZI...$O88OZOOOOOO8DDNNNNN7O$ZOZZZ$7OZZOO$O8$Z$Z
DO888O888888D8DNNMMMNNMMMN8OOOOZOZ$,..O8OO8OOO88888888DDNDOO$O$Z$Z7$OZZ$ZZZ7$$ZZ
OOODOZOO$ZOOO88O8O88OODMN8888OOOO8O:.:8DD8O88OO8888888NDDD$7ZZ$$$$7$ZZ$$Z$Z$$ZZZ
ZOZ8O$OOZ8OOOZOZO8$O88OND88888OOODO~,=8DD8O8ND8OOO8D88DND8$$77Z$Z$$$$$$ZZZ$Z$ZOZ
O$$ZZOZZZ8$$ZOZZZZ$$7I8DDD88O888DND?,~8DNNDNNNDND8DD88NDN$$7$$ZZ7ZZZZZZZOZZZZZOO
Z$$$Z$$OZZOZ8DOZZ$I77$DDDD888DNDNNNZ~:ODDNNDDNNDDDD888OD$$Z7ZZ$ZZ$ZOZOOZZZZZOOZZ
$O$ZZ$ZZOZZ7ZZZO$7$$$7ZDNN8DNNNNNND8+~ODDDDD888DDDD8D8O$:$$$IZ$ZZZZZZZZOZZ$ZZZZ7
ZZ$$IZZOZZ$$ZOO$7ZZ$$$$7D88DD8DDDND8?:$8DDD888DDDDDDDD8ZO.I$$7$$ZZ$$7$$$$$7?7$$7
$Z$$$ZOZZZOOZ$77ZZ$777778D8DDD888DDZ+:+D88DDDDDDNDDDDDDOOI.=I777$$$7I7I77+I$$I$7
7$$7$$ZZZ7Z$7$IZOZ$777?I8DD8DDDD8D8Z+:=$O8DDDDDDDDNDNNDOZ8..+7$7?II?+??+???+++I+
ZZZZZ$Z$$7ZOO7ZOO$777?IODDDDDNDDD8O$=:~?IZO8DDDDDDNNNDDZOD,..7$$I$77I7Z777777=7I
$$$ZZ$ZZ$7$Z7ZOOO77I?I$8DNDDDDDDD8Z7~:~~~~~ZO8DDD8D8DND7IZI:~OZ8Z7ZIII7$$OZ7$ZOZ
7$Z??ZZZ$ZOZ$ZOOZI7IIZ88DODDDDDDD87?==::::,~=?7OZ7IO8DI+=8$~I88OZ$ZZOZOO77OOZO8O
$$$ZZZ7III7?ZOOO7I?7Z8D8D88DDDDD8Z?:~:,,.,,,,::~===$OZ+7+DZ+ODDOZ8Z$ZZO$ZZZZOO$Z
7ZIII7$II777ZOOZII7Z8DDDDD8D8DD8$+:,,,,,,...,,,,:~=?=??I$D88DDD8OZ8ZOZZZOZOOZ8OO
III???+IOOO$OOOZII$ODDDDDN88DDDZ=,,.,,~:,....,,,,:,,+?NZZD8DDND88OO$$ZZ8D8DO888Z
$$$$ZII$O$$ZO8O7IZ8DDDNDDNNDD8OI,,..:~==~~:,.,,,.,,,?NN78DONNDDD888$7O8I$OO8O888
Z$$Z$OZOOZZO88877O8DDDDDDDD8DOZ=,..,~==++~~::,,,,.,:DDOODDO8DNDD8D8O?OOOZZ$OZZZZ
?+ZZOOZZDO8O88Z7ZDDDDDNDDDNNDZ$:,.,,~=~~~~+~~::::::=DDODD$??ZIZDDDDD8ZZ$ZZ$Z7777
O8O$OZOZDO88DDZ$8DDDDDNNDNNNDDI:,,:+$Z==$O8O7=~:==~N8$DD8$??+=$DDDND8O7$I777I777
O88ON8O8OZ8DDDZZDDDDNDNDDNDND8I~::~OOOZOZO88O=++==I$OODDZIII++ZNNNNND87777I77III
88O8OOZ8ZODDDDZODDDNNNND8DDNN8N?~~~D88DDDDNNO??+++Z8DDD87I??++ZDNNNDD8OII7777777
D8ZO8DOO8ODNDDO8DDDNNND8=+?7DDDZ=~=+8NNNNNNDO$$77Z8DDD87??????IDDNNNDD8$77I77777
O8ZZOZ8OZODNDD88NDDDNNND=~~==+$NN+?7$ODNNDDDO$OO8DDN88$III?III$NDDDDDD8O7II7II7?
ZOOZOOZZZ8DDDN8DDDDDDDDDO~~==++INDNDD8ZO8OZO88DDNNDO877I777II?ZDNNDDDDDO??I?II??
Z$$ZOZZ$$88DNN88NNNDDDDDD7==+??II7NNNDN~DDDDDNDND8ZZ$~7$77II7IZNNNDDDDD8ZI?IIII?
$$$Z$$77788DNN88DNDDDNDDD7+++??I77I78Z$ZDDDD$NDDOZZ$$8$$77777I78NNDDDDDDOIIII77I
7$7$$7777D8DNMDDDNDDNNDDD7+?I??III77II?III7OZDOZZ$$$$77777IIII7ODNNNNDND8I77I777
777$$I7$7D8DNN88DNNNNNDD8$I???I?III??+????I7$ZZN7$$77IIIIIII777ZDNNNNNNN8IIIIIII
777I7777788DDD8DNNNNDNDDDD$I??????I??++??I77$$$$D777IIIIII777II$DNNNNNNN8II???I?
77$$777II8ODDO$NNNNNNDDDN8$I77I?????????II7I7$8OO87777777$77777Z8NNNNNNND+III7II
7777II77I888DN8DNNNNNDDDD8Z77IIIIII7III7777I7$8$DZ7$O$$$$77$$$$$DNNNNNNN8I?IIIII
IIIII7IIIO88DNDDNNNNNNNDDDDNO77III7777I77$$$7ZZZ$$ZZZ$Z$$Z$$ZZZDNNNMNNNDOIIII??I
III????IZDDDDNDONNNNNNNNNNNNNN8$$7$$$77$$$$$$ZZZZ$ZZZZZZZZZZZO8NMMMNMNND8NIIIIII
II?II?+?IDDDNN8ODNNNNNNNNNNMMMNOZ$$$$$$$$ZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZODNMMMMMNNNNDO+7III7
I?III?IIIDNDNNOZODNNNMNMNMMMMMDZZZZZZ$$ZZZZZZOZZZZZZZZOOOZZZ8NMMMNMMNNNND8I7?III
I7IIIII?I$DDNNDDZDDNNMMMMMMMMMMDZZZZZ$$ZZZZZZOOZZZZZOZZZZZZ$?NNNNNNNNNNNDD8IIIII
IIII??IIIIDDNNND8DDNNNMMMMMMMMNOZZZZZZ$ZZZZZZOZZZZZZZZZZ7IIII?NMMMNNNNNNDDN7II$7
IIIII?III7$DDNNDDDDNNNNNMNNMM8OOOOZZZZZZZZOOZOZZZZOZZZ$7?II?II?NNMNNNNNNDDNIIIII
I??III7I?IINDNDODDNNNNMNNNMMI?III?$ZZZZZZOZZZOZZOZOOZ$$I++I?IIINNNNNNNNNDD$III7I
?I???I??I+I?DDDDDDNNNNNMNNN$?IIIII7??I77777IIII?IDDO$$7I+:I?III$NNNNNNNNND7??II?
I??III????Z7ZDD8DDNNNNNMNNNIIIIIIIIIIIII?II??I?I?8O$777?+~I??I?I8DNNNNNNNDIII???
I???IIII???IO8D78DNNNNNNNNDI?I7II?II??IIII?7IIIIIOIIIII?+~?????I$78NNNNNNDI?IIII
IIII?I?7II7IODD$8DNNNNNNNNDII7I7I?III??IIIII?II7I7777II?+=+?I?II7I7DNNNND8I????I
+II7IIIII777OO8?ODNNNNNNNNO?II?II??IIIIIIIIII7?II?I777I?+~IIII??I?IDNNNNNOI?????
III?IIIIIIIIO8Z?ODDNNNNNND7I7II?IIIIII7II+7?II?IIIII77I?+~+I?I??I??78NNN8=I?I?I?
III7I??II?II?87+ODNNNNNNNZI777IIII$IIIIIII?I????I??IIII+=11IIIIII?+=?8D8?=?I?III
I?IIII7I7IIIIDI=?DDNNNNNNOI777III77III?I?III????I?I?I??+=:,I77I7I?+===+=~+?III$I
I7?7II777II77I+=+8NNNNNNDZI77IIIIII7III7?IIII7III++????==:,?IIIII?+=~==~~?I7II=?
I7I+?77IIII7I?:~=8DNNNNND$IIIIIII7IIII7I777I77$??III+++=~:,.IIIII?====~:~+I77I?I
I+$II7II$??II?,:~7DNNNNNO77IIIII7I77III7I7I7$7III7II+++~::,.+7II7?~~===~7777II77
I77I?7III77II=,,:+8NNNNNO7I7IIIII7IIII777777II77I7I7+==~~,......I===++=~:+I77I77
IIIIIII77I7I7=,,::ZNNDNDOI77=I77III7I7?I77I$7I7777I7?~:::::,.,..:==++++~~~7I7$77
II7I777I7777?,,,,:~DDD8OII77$77777I7777$7$7$$7$7$$$$7=:~:=?=~::=,?+++++=~:777$77
777II7IIIIII,..,,,:+O887$I$$$7$$7$$$7$$$$$$Z$$$Z$$$$7$777$$I77777+==~:::=,777I77
777777III77I...:,,:~~??I7IZ$777Z$$7$$$$$$$Z$Z$$$$7$$$$$$$7$$$O777====++=:~?7I7I7
I77777$7777I::~=~:::=+?I7$$$Z$$ZZ$$7ZZZZZZ$Z$7$$Z$$Z$$$$$$$$7$$$I~~~~~~~:,.I7777
7777777$$77777O77=~~~==+??$ZOOZZOOZZZZZZZZZ$ZO$$$$7$7$$$7$7$$Z7$~~~~~~~~:,.:77$$
$Z77$777$$77$$Z$$::::=+???$ZZZZZZO$ZZZZZZZZZ$ZZZ$???7$$$$$$Z$$$$+~:::::,,,..7$$$
$7$7I7Z7$$$$$$77I,,,~~=+?++7Z$$Z$ZZZZ$ZZZZZZZZZ$Z$$7Z$$Z$$$ZZ7ZZI=:::,,,.....I77
77$$$$$$Z$$77$$?,..,,::=++++8ZZ$ZZOOZZZZZ$$$ZO$OZOZ$ZZZZ$ZZO$7ZZZ+::~~:,,,,,..II
$$$Z$$7$$$$$7Z7=...,,,::~=I$ZZZ$$ZOZZOZZOZOOOOOOZO$ZZZ$ZZZZZZ$$ZZI+~7+~+:..~,=?I
$Z7$77I7$$7$Z$7....,,,:::~?OOZZZ7ZZZZZ7ZZZ$$Z$7ZZZZZZOZZZZ$Z$$$ZZ$7$$$7I??77II7I
77$$7~??7$$$$7~:.,,,,:~:~~I$$$ZZ$Z$$$Z7$7Z$$$ZZZ$Z$IZZZ$ZZ$$$ZZZZ$7$I$7$$$77777$
777$7$?I$Z7$$$+:=+++=I7?I77Z$7Z$OZ$$$Z$ZZ$Z$$$$ZZ$Z$$$$ZO$Z$$$$7$7$$7$$$7I$$ZIZ7
$7$$Z$7$$Z$$$$Z777777$$$Z$$77$7$Z$8$7$ZOZZZ$$$Z7$$$$$777ZZZ$Z$7$$7777$ZZZ$$$?$7$
77$$$$$$Z7$$$$7$$Z$$$$$$ZZZZZ$7$$$77$$Z$O$$7$Z$$$$7OZ$$7Z?$$$7$Z$777I7Z$Z$$I7II$[/COLOR][/SIZE][/FONT]

(/(/
( -.-)
o___(")(")

asleep

jonb2412;5978429

(/(/( -.-)o___(")(")asleepI tried to get my bunnies asleep but it wouldnt work :roll:

http://img15.imageshack.us/i/454pxasciimona186.gif/][IMG]http://img15.imageshack.us/img15/828/454pxasciimona186.gif[/URL]http://img15.imageshack.us/img15/454pxasciimona186.gif/1/w454.png[/IMG]

http://www.codeproject.com/KB/web-image/ASCIIArt/ASCIIArt2.gif

http://www.instructables.com/files/deriv/F5P/M9I5/F4ULN87C/F5PM9I5F4ULN87C.MEDIUM.jpg

___ ___ __ ____ ___ __ .___ .__ .__ .__ .__
/ | \ ____ _/ |_ | | \| | __ __| _/ ____ _____ | | ______ |__| ______ | | __ __ ______| |__
/ ~ \ / _ \\ __\| | /| |/ / / __ |_/ __ \ \__ \ | | / ___/ | | / ___/ | | | | \/ ___/| | \
\ Y /( <_> )| | | | / | \___|_ / \____/ |__| |______/ |__|_ \\____ | \___ >(____ /|____//____ > |__|/____ > |____/|____//____ >|___| /
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/

barneydog;5978415

[FONT=monospace, … [FONT=monospace, Courier][SIZE=1][COLOR=#000000]NZDNNNNDNMMMNMNNNNNMMNNMMDNDDNN8NMDD888ND8ND8DD88DDOZ888DNDNN88NN88$NNMD8DNN88NDD88ONDNNMMMMMMMMNMMNNMNNNDMN8ZNO8DDDD888Z8O8NDDDDNDDDD8ZNN88NNN8NOOZNNNDZ8DDDNDDDD88D888DNNNNNDNNMNMNMMNMNNND8888$88NDODNDNMNDNDDDNDD8D8NNOD8ODM8NZ8DD8D8DN88NDDD8?,..:IOZZZ88DNNNNNNDNNNDDD8888DDO88D8N8DDD88DDNDD88D888ZZZODDO88ZDNNONNNNNNNNDN+:,,~78DDD8OOZZ8NDNDNNNNDDDNDD88D8D8DDOD88OODN8DD8888DDD8O8D8D$DOO8NNDDNNNDNNN8Z+~~+IZ8NNNND8OZ$$ZDNDMNNNDD8DDDOZ7I?+~??I77$$Z$8OO8DNNMMNNDD888DO8888NDNMND8ODD88DDDNM8NNDDNDD8OZ777O8DDDZD88$$7I?+??I$$$ZZZZOOO8DDMMMNMN8DD8DD88OOODD88D888N8DD8D8NND88DD8ODNDOZ$ZZ7$Z7$$OOZZ$77:...ZZZ$ZOOOZOO8DNNMNNNNZO$8DD8O8$OD88Z7O$DD888DDNDDDDDDDDO8ZOOZO88NND888OOOO$$ZI...$O88OZOOOOOO8DDNNNNN7O$ZOZZZ$7OZZOO$O8$Z$ZDO888O888888D8DNNMMMNNMMMN8OOOOZOZ$,..O8OO8OOO88888888DDNDOO$O$Z$Z7$OZZ$ZZZ7$$ZZOOODOZOO$ZOOO88O8O88OODMN8888OOOO8O:.:8DD8O88OO8888888NDDD$7ZZ$$$$7$ZZ$$Z$Z$$ZZZZOZ8O$OOZ8OOOZOZO8$O88OND88888OOODO~,=8DD8O8ND8OOO8D88DND8$$77Z$Z$$$$$$ZZZ$Z$ZOZO$$ZZOZZZ8$$ZOZZZZ$$7I8DDD88O888DND?,~8DNNDNNNDND8DD88NDN$$7$$ZZ7ZZZZZZZOZZZZZOOZ$$$Z$$OZZOZ8DOZZ$I77$DDDD888DNDNNNZ~:ODDNNDDNNDDDD888OD$$Z7ZZ$ZZ$ZOZOOZZZZZOOZZ$O$ZZ$ZZOZZ7ZZZO$7$$$7ZDNN8DNNNNNND8+~ODDDDD888DDDD8D8O$:$$$IZ$ZZZZZZZZOZZ$ZZZZ7ZZ$$IZZOZZ$$ZOO$7ZZ$$$$7D88DD8DDDND8?:$8DDD888DDDDDDDD8ZO.I$$7$$ZZ$$7$$$$$7?7$$7$Z$$$ZOZZZOOZ$77ZZ$777778D8DDD888DDZ+:+D88DDDDDDNDDDDDDOOI.=I777$$$7I7I77+I$$I$77$$7$$ZZZ7Z$7$IZOZ$777?I8DD8DDDD8D8Z+:=$O8DDDDDDDDNDNNDOZ8..+7$7?II?+??+???+++I+ZZZZZ$Z$$7ZOO7ZOO$777?IODDDDDNDDD8O$=:~?IZO8DDDDDDNNNDDZOD,..7$$I$77I7Z777777=7I$$$ZZ$ZZ$7$Z7ZOOO77I?I$8DNDDDDDDD8Z7~:~~~~~ZO8DDD8D8DND7IZI:~OZ8Z7ZIII7$$OZ7$ZOZ7$Z??ZZZ$ZOZ$ZOOZI7IIZ88DODDDDDDD87?==::::,~=?7OZ7IO8DI+=8$~I88OZ$ZZOZOO77OOZO8O$$$ZZZ7III7?ZOOO7I?7Z8D8D88DDDDD8Z?:~:,,.,,,,::~===$OZ+7+DZ+ODDOZ8Z$ZZO$ZZZZOO$Z7ZIII7$II777ZOOZII7Z8DDDDD8D8DD8$+:,,,,,,...,,,,:~=?=??I$D88DDD8OZ8ZOZZZOZOOZ8OOIII???+IOOO$OOOZII$ODDDDDN88DDDZ=,,.,,~:,....,,,,:,,+?NZZD8DDND88OO$$ZZ8D8DO888Z$$$$ZII$O$$ZO8O7IZ8DDDNDDNNDD8OI,,..:~==~~:,.,,,.,,,?NN78DONNDDD888$7O8I$OO8O888Z$$Z$OZOOZZO88877O8DDDDDDDD8DOZ=,..,~==++~~::,,,,.,:DDOODDO8DNDD8D8O?OOOZZ$OZZZZ?+ZZOOZZDO8O88Z7ZDDDDDNDDDNNDZ$:,.,,~=~~~~+~~::::::=DDODD$??ZIZDDDDD8ZZ$ZZ$Z7777O8O$OZOZDO88DDZ$8DDDDDNNDNNNDDI:,,:+$Z==$O8O7=~:==~N8$DD8$??+=$DDDND8O7$I777I777O88ON8O8OZ8DDDZZDDDDNDNDDNDND8I~::~OOOZOZO88O=++==I$OODDZIII++ZNNNNND87777I77III88O8OOZ8ZODDDDZODDDNNNND8DDNN8N?~~~D88DDDDNNO??+++Z8DDD87I??++ZDNNNDD8OII7777777D8ZO8DOO8ODNDDO8DDDNNND8=+?7DDDZ=~=+8NNNNNNDO$$77Z8DDD87??????IDDNNNDD8$77I77777O8ZZOZ8OZODNDD88NDDDNNND=~~==+$NN+?7$ODNNDDDO$OO8DDN88$III?III$NDDDDDD8O7II7II7?ZOOZOOZZZ8DDDN8DDDDDDDDDO~~==++INDNDD8ZO8OZO88DDNNDO877I777II?ZDNNDDDDDO??I?II??Z$$ZOZZ$$88DNN88NNNDDDDDD7==+??II7NNNDN~DDDDDNDND8ZZ$~7$77II7IZNNNDDDDD8ZI?IIII?$$$Z$$77788DNN88DNDDDNDDD7+++??I77I78Z$ZDDDD$NDDOZZ$$8$$77777I78NNDDDDDDOIIII77I7$7$$7777D8DNMDDDNDDNNDDD7+?I??III77II?III7OZDOZZ$$$$77777IIII7ODNNNNDND8I77I777777$$I7$7D8DNN88DNNNNNDD8$I???I?III??+????I7$ZZN7$$77IIIIIII777ZDNNNNNNN8IIIIIII777I7777788DDD8DNNNNDNDDDD$I??????I??++??I77$$$$D777IIIIII777II$DNNNNNNN8II???I?77$$777II8ODDO$NNNNNNDDDN8$I77I?????????II7I7$8OO87777777$77777Z8NNNNNNND+III7II7777II77I888DN8DNNNNNDDDD8Z77IIIIII7III7777I7$8$DZ7$O$$$$77$$$$$DNNNNNNN8I?IIIIIIIIII7IIIO88DNDDNNNNNNNDDDDNO77III7777I77$$$7ZZZ$$ZZZ$Z$$Z$$ZZZDNNNMNNNDOIIII??IIII????IZDDDDNDONNNNNNNNNNNNNN8$$7$$$77$$$$$$ZZZZ$ZZZZZZZZZZZO8NMMMNMNND8NIIIIIIII?II?+?IDDDNN8ODNNNNNNNNNNMMMNOZ$$$$$$$$ZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZODNMMMMMNNNNDO+7III7I?III?IIIDNDNNOZODNNNMNMNMMMMMDZZZZZZ$$ZZZZZZOZZZZZZZZOOOZZZ8NMMMNMMNNNND8I7?IIII7IIIII?I$DDNNDDZDDNNMMMMMMMMMMDZZZZZ$$ZZZZZZOOZZZZZOZZZZZZ$?NNNNNNNNNNNDD8IIIIIIIII??IIIIDDNNND8DDNNNMMMMMMMMNOZZZZZZ$ZZZZZZOZZZZZZZZZZ7IIII?NMMMNNNNNNDDN7II$7IIIII?III7$DDNNDDDDNNNNNMNNMM8OOOOZZZZZZZZOOZOZZZZOZZZ$7?II?II?NNMNNNNNNDDNIIIIII??III7I?IINDNDODDNNNNMNNNMMI?III?$ZZZZZZOZZZOZZOZOOZ$$I++I?IIINNNNNNNNNDD$III7I?I???I??I+I?DDDDDDNNNNNMNNN$?IIIII7??I77777IIII?IDDO$$7I+:I?III$NNNNNNNNND7??II?I??III????Z7ZDD8DDNNNNNMNNNIIIIIIIIIIIII?II??I?I?8O$777?+~I??I?I8DNNNNNNNDIII???I???IIII???IO8D78DNNNNNNNNDI?I7II?II??IIII?7IIIIIOIIIII?+~?????I$78NNNNNNDI?IIIIIIII?I?7II7IODD$8DNNNNNNNNDII7I7I?III??IIIII?II7I7777II?+=+?I?II7I7DNNNND8I????I+II7IIIII777OO8?ODNNNNNNNNO?II?II??IIIIIIIIII7?II?I777I?+~IIII??I?IDNNNNNOI?????III?IIIIIIIIO8Z?ODDNNNNNND7I7II?IIIIII7II+7?II?IIIII77I?+~+I?I??I??78NNN8=I?I?I?III7I??II?II?87+ODNNNNNNNZI777IIII$IIIIIII?I????I??IIII+=11IIIIII?+=?8D8?=?I?IIII?IIII7I7IIIIDI=?DDNNNNNNOI777III77III?I?III????I?I?I??+=:,I77I7I?+===+=~+?III$II7?7II777II77I+=+8NNNNNNDZI77IIIIII7III7?IIII7III++????==:,?IIIII?+=~==~~?I7II=?I7I+?77IIII7I?:~=8DNNNNND$IIIIIII7IIII7I777I77$??III+++=~:,.IIIII?====~:~+I77I?II+$II7II$??II?,:~7DNNNNNO77IIIII7I77III7I7I7$7III7II+++~::,.+7II7?~~===~7777II77I77I?7III77II=,,:+8NNNNNO7I7IIIII7IIII777777II77I7I7+==~~,......I===++=~:+I77I77IIIIIII77I7I7=,,::ZNNDNDOI77=I77III7I7?I77I$7I7777I7?~:::::,.,..:==++++~~~7I7$77II7I777I7777?,,,,:~DDD8OII77$77777I7777$7$7$$7$7$$$$7=:~:=?=~::=,?+++++=~:777$77777II7IIIIII,..,,,:+O887$I$$$7$$7$$$7$$$$$$Z$$$Z$$$$7$777$$I77777+==~:::=,777I77777777III77I...:,,:~~??I7IZ$777Z$$7$$$$$$$Z$Z$$$$7$$$$$$$7$$$O777====++=:~?7I7I7I77777$7777I::~=~:::=+?I7$$$Z$$ZZ$$7ZZZZZZ$Z$7$$Z$$Z$$$$$$$$7$$$I~~~~~~~:,.I77777777777$$77777O77=~~~==+??$ZOOZZOOZZZZZZZZZ$ZO$$$$7$7$$$7$7$$Z7$~~~~~~~~:,.:77$$$Z77$777$$77$$Z$$::::=+???$ZZZZZZO$ZZZZZZZZZ$ZZZ$???7$$$$$$Z$$$$+~:::::,,,..7$$$$7$7I7Z7$$$$$$77I,,,~~=+?++7Z$$Z$ZZZZ$ZZZZZZZZZ$Z$$7Z$$Z$$$ZZ7ZZI=:::,,,.....I7777$$$$$$Z$$77$$?,..,,::=++++8ZZ$ZZOOZZZZZ$$$ZO$OZOZ$ZZZZ$ZZO$7ZZZ+::~~:,,,,,..II$$$Z$$7$$$$$7Z7=...,,,::~=I$ZZZ$$ZOZZOZZOZOOOOOOZO$ZZZ$ZZZZZZ$$ZZI+~7+~+:..~,=?I$Z7$77I7$$7$Z$7....,,,:::~?OOZZZ7ZZZZZ7ZZZ$$Z$7ZZZZZZOZZZZ$Z$$$ZZ$7$$$7I??77II7I77$$7~??7$$$$7~:.,,,,:~:~~I$$$ZZ$Z$$$Z7$7Z$$$ZZZ$Z$IZZZ$ZZ$$$ZZZZ$7$I$7$$$77777$777$7$?I$Z7$$$+:=+++=I7?I77Z$7Z$OZ$$$Z$ZZ$Z$$$$ZZ$Z$$$$ZO$Z$$$$7$7$$7$$$7I$$ZIZ7$7$$Z$7$$Z$$$$Z777777$$$Z$$77$7$Z$8$7$ZOZZZ$$$Z7$$$$$777ZZZ$Z$7$$7777$ZZZ$$$?$7$77$$$$$$Z7$$$$7$$Z$$$$$$ZZZZZ$7$$$77$$Z$O$$7$Z$$$$7OZ$$7Z?$$$7$Z$777I7Z$Z$$I7II$[/COLOR][/SIZE][/FONT]Just saw it.. a dog..lol

munnski;5978433

gosh this reminds me of old skool texts on me Nokia brick :oops:

holly100;5978496

great try - thought it was an exhaust fume :-Dheres my latest ...---...:lol: These people are putting us to shame :roll:

(_)p

( . ) ( . ) boobies

bitseylango;5978576

( . ) ( . ) boobiesclassy :w00t:

michelleleemoo;5978591

classy :w00t:not copy and pasted, mine are originals :-D

michelleleemoo;5978546

gosh this reminds me of old skool texts on me Nokia brick :oops::giggle:

[SIZE="7"](.)(.)[/SIZE]

Big Boobies.... (based on an original idea by bitseylango)

jonb2412;5978739

[SIZE="7"](.)(.)[/SIZE]Big Boobies.... (based on an original idea by … [SIZE="7"](.)(.)[/SIZE]Big Boobies.... (based on an original idea by bitseylango)LOL!!!

jonb2412;5978739

[SIZE="7"](.)(.)[/SIZE]Big Boobies.... (based on an original idea by … [SIZE="7"](.)(.)[/SIZE]Big Boobies.... (based on an original idea by bitseylango)lol

jonb2412;5978739

[SIZE="7"](.)(.)[/SIZE]Big Boobies.... (based on an original idea by … [SIZE="7"](.)(.)[/SIZE]Big Boobies.... (based on an original idea by bitseylango)

To me they look like the eyes looking down perving on the little boobies! :?

[FONT="Courier New"]HHH===HHH====@@@@====TTTTTTT==
HHH===HHH===@@@@@@===TTTTTTT==
HHHHHHHHH===@@==@@=====TTT====
HHHHHHHHH===@@==@@=====TTT====
HHH===HHH===@@@@@@=====TTT====
HHH===HHH====@@@@======TTT====
******************************
******************************
====UUU===UUU====KKK====KKK===
====UUU===UUU====KKK==KKK=====
====UUU===UUU====KKK=KKK======
====UUU---UUU====KKK=KKK======
======UUUUUU=====KKK==KKK=====
=======UUUU======KKK====KKK===
*******************************
*******************************[/FONT]

DEALS! (cant be bothered finishing it)
Post a comment
Avatar
@
  Text
  Top Discussions
  1. I banned myself from HUKD for 3m, I saved so much money!1921
  2. Sad news about Barcelona1844
  3. Weekly game codes giveaway 183520
  4. Just heard this...2 ★★★★★★★★★★★★★★ congrats to all on 392k ★★★★★★★★★★★★★★7764047

  See more discussions